انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم

انتخاب دپارتمان...

 • داروسازی
 • واکسن سازی
 • بیوتکنولوژی
 • جامعه شناسی پزشکی
 • ژنتیک پزشکی
 • پاتولوژی و آنکولوژی
 • ناباروری و تولیدمثل
 • میکروب شناسی پزشکی
 • پیشبرد اهداف علمی همراه با توسعه فناوری

  درباره انستیتو

  دانش پژوهان فعال از دهه 80 مطالعات علمی خود را در زمینه های جامعه شناسی پزشکی، بیوتکنولوژی گیاهی و واکسن سازی انسانی آغاز کردند که در سال 90 با حمایت برخی اصحاب پرتلاش و دلسوز اقدام به تاسیس انستیتو مطالعات نسیم نمودند. انستیتو توانسته است علاوه بر مطالعه بر روی زمینه های علمی گذشته، مطالعات خود را بر روی ژن درمانی، اختلالات شبکه های محیطی و بافت شناسی نیز آغاز کند.
  انستیتو به عنوان مرکزی پرتلاش در بعد زیست فناوری با همیاری دانشجویان و محققان تاکنون توانسته است نقطه عطفی برای مطالعات آزاد و بدون مرز ژنومی در سطح کشور باشد.

  دپارتمان های علمی :
  بخش داروسازی
  بخش واکسن سازی
  بخش بیوتکنولوژی
  بخش جامعه شناسی پزشکی
  بخش ژنتیک پزشکی
  بخش پاتولوژی و آنکولوژی
  بخش ناباروری و تولیدمثل
  بخش میکروب شناسی پزشکی

  چشم انداز توسعه :انستیتو در نظر دارد با توجه به نیاز کشور به افزایش تحقیقات کاربردی در زمینه بیوتکنولوژی با همکاری محققان، اندیشمندان و دانش پژوهان فعال در علوم پزشکی و علوم بیولوژی بتواند در این زمینه فعالیت های خود را با توجه به مستندات تاییدی و قانونی پیشگیرد.