انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم

انتخاب دپارتمان...

 • داروسازی
 • واکسن سازی
 • بیوتکنولوژی
 • جامعه شناسی پزشکی
 • ژنتیک پزشکی
 • پاتولوژی و آنکولوژی
 • ناباروری و تولیدمثل
 • میکروب شناسی پزشکی
 • پیشبرد اهداف علمی همراه با توسعه فناوری

  توسعه زیست فناوری پزشکی

  انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی، با هدف توجه به فرهنگ تجاری سازی در حوزه های علوم پزشکی و علوم زیستی، اقدام به راه اندازی معاونت زیست فناوری پزشکی نمود. انگیزه اصلی راه اندازی این معاونت، ایجاد ارتباط بین صنعت، دانشگاه و نخبگان این حوزه و همچنین بسترسازی فرآیند تجاری سازی دستاوردهای علمی و فناوری و محصولات دانش بنیان کشور است. تعامل میان بنگاه‌های داخلی و خارجی در حوزه بیوتکنولوژی از طریق تقویت بازاریابی و فروش محصولات در بلند مدت و همچنین شناسایی فعالان این حوزه و جمع آوری و بروز رسانی اطلاعات موجود در قالب بانک های اطلاعاتی از جمله اهداف کوتاه بلندمدت و کوتاه مدت این معاونت است.