انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم

انتخاب دپارتمان...

 • داروسازی
 • واکسن سازی
 • بیوتکنولوژی
 • جامعه شناسی پزشکی
 • ژنتیک پزشکی
 • پاتولوژی و آنکولوژی
 • ناباروری و تولیدمثل
 • میکروب شناسی پزشکی
 • پیشبرد اهداف علمی همراه با توسعه فناوری

  توسعه همکاری های دو جانبه

  انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم، با در نظر داشتن علایق مشترک، در راستای توسعه همكاری های دو جانبه در زمینه آموزش و تحقیقات و به منظور برقراری ارتباط سازمان یافته و بهره مندی از دسـتاوردهای عـلمی و تخصص های مختلف علمی - تحقیقاتی و امکانات بالقوه و بالفعل طرفین در جهت پیشبرد اهداف عالی در حوزه سلامت کشور، تمایل دارد تا از طریق امضای تفاهم نامه های همکاری مشترک، زمینه همكاری را میان سازمان ها، مؤسسات و انجمن‌های علمی فعال در زمینه علوم پزشکی و زیست شناسی فراهم نماید.