انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم

انتخاب دپارتمان...

 • داروسازی
 • واکسن سازی
 • بیوتکنولوژی
 • جامعه شناسی پزشکی
 • ژنتیک پزشکی
 • پاتولوژی و آنکولوژی
 • ناباروری و تولیدمثل
 • میکروب شناسی پزشکی
 • پیشبرد اهداف علمی همراه با توسعه فناوری

  درخواست ملاقات با مدیران بخش ها

  در صورتی که تقاضای ملاقات و تبادل نظر با هر یک از مدیران موسسه را دارید، در خواست خود را در فرم زیر ارسال نمایید.

  نام و نام خانوادگی

  تلفن همراه

  آدرس پست الکترونیکی

  موضوع مکاتبه

  مکاتبه