انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم

انتخاب دپارتمان...

 • داروسازی
 • واکسن سازی
 • بیوتکنولوژی
 • جامعه شناسی پزشکی
 • ژنتیک پزشکی
 • پاتولوژی و آنکولوژی
 • ناباروری و تولیدمثل
 • میکروب شناسی پزشکی
 • پیشبرد اهداف علمی همراه با توسعه فناوری

  برگزاری اولین کنگره بین المللی داروسازی و واکسن سازی

  اولین کنگره بین المللی داروسازی و واکسن سازی توسط انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم برای اولین بار در ایران، برگزار می شود. هدف از برگزاری این کنگره، معرفی جدیدترین پژوهش های انجام شده در جهان، در حوزه داروسازی و معرفی جدیدترین دستاوردهای علمی انستیتو مطالعات بیولوژیکی در حوزه ساخت واکسن های جدید است.

  داروسازی و واکسن سازی به عنوان یکی از علوم بومی شده در کشور، که توانسته بیش از 75 درصد نیاز دارویی کشور را تامین کند، نیازمند برجسته سازی و نمایش توانمدی دانشمندان ایرانی به سراسر جهان است. کنگره بین المللی داروسازی و واکسن سازی، با حداکثر 20 امتیاز بازآموزی و با حمایت بیش از 80 مرکز علمی پژوهشی داخلی و خارجی، پاییز 97 برگزار خواهد شد.

  وب سایت کنگره: www.pharmavaccine.com