انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم

انتخاب دپارتمان...

 • داروسازی
 • واکسن سازی
 • بیوتکنولوژی
 • جامعه شناسی پزشکی
 • ژنتیک پزشکی
 • پاتولوژی و آنکولوژی
 • ناباروری و تولیدمثل
 • میکروب شناسی پزشکی
 • پیشبرد اهداف علمی همراه با توسعه فناوری

  عضویت افتخاری در انستیتو

  تمامی دانش پژوهان می توانند در سطح دانشجویی و فارغ التحصیلی نسبت به عضویت افتخاری در موسسه اقدام نمایند.

  فرم زیر را تکمیل نمایید.

  نام و نام خانوادگی

  نام پدر

  کد ملی

  رشته تحصیلی

  مقطع تحصیلی

  استان محل سکونت

  شهر محل سکونت

  تلفن همراه

  آدرس پست الکترونیکی

  تلفن ثابت - همراه با پیش شماره

  آدرس محل سکونت