انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم

انتخاب دپارتمان...

 • داروسازی
 • واکسن سازی
 • بیوتکنولوژی
 • جامعه شناسی پزشکی
 • ژنتیک پزشکی
 • پاتولوژی و آنکولوژی
 • ناباروری و تولیدمثل
 • میکروب شناسی پزشکی
 • پیشبرد اهداف علمی همراه با توسعه فناوری

  تماس با ما

  جهت تماس با بخش های مختلف انستیتو از طریق تلفن تماس، پست الکترونیکی و یا فرم زیر اقدام نمایید.

   

  روابط عمومی :

  تلفن تماس : 02126291148

   

  واحد های اداری :

  پشتیبانی : Support@nasiminstitute.org

  توسعه همکاری ها : Cooperation@nasiminstitute.org

  اشتغال : Job@nasiminstitute.org

  معاونت پژوهش : Research@nasiminstitute.org

  معاونت مطالعات : Studies@nasiminstitute.org

  مدیریت : admin@nasiminstitute.org

   

  روابط عمومی :

  نام و نام خانوادگی

  تلفن همراه

  آدرس پست الکترونیکی

  موضوع مکاتبه

  مکاتبه